Kontakt

Ing. Miroslav Mlynčár – 0904 504 606

Ing. Marián Pajerchin – 0911 419 169

Jakub Mlynčár – 0902 185 571

E-mail: ponas@slovanet.sk, ponassro@slovanet.sk

Adresa

PONAS spol. s r. o.

Mládežnícka 2781

017 01 Považská Bystrica

IČO: 36329100

IČ DPH: SK2020113689

Obch. register: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 13875/R